Archief

van eerder geplaatste artikelen

 

BisK is  onafhankelijk

Bent u ook een bezorgd burger stuur dan uw bezorgdheid van max. 1 A4tje naar: BisK@paulma.nl
Spelregels: Geen persoonlijke en/of ordinaire scheldpartijen.


BisK is onafhankelijk en behoort tot géén enkele politieke partij, club, vereniging of zoiets.
BisK is een beweging of collectief dat de ontevredenheid en bezorgdheid over de politiek duidelijk wil maken.
BisK brengt dat onder de aandacht door Vlugschriften en mails naar bestuurders.
BisK plaatst of mailt vlugschriften van iedere ontevreden of bezorgde burger.

 

Lees onderstaand voor meer opinie

Wordt het niet eens tijd ???

Is de wetenschap nog wel betrouwbaar ??

 

Zijn Groen Links & PvdA de nieuwe poppenkast 2023 ??

 

Waarom kijken we steeds minder TV met z'n allen ?

 

Lesje Democratie.

Lees onderstaand voor meer opinie